PORTAL ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W PUŁAWACH > STRONA GŁÓWNA > KONTAKT

HISTORIA SZKOŁY :


 • * murarz

  * posadzkarz

  * monter konstrukcji żelbetowych

 • 1 V 1965r. - akademia zorganizowana przez koło ZMS, a następnie udział w manifestacji .

  9 V 1965r. - pierwszy start w Spartakiadzie Szkół Przyzakładowych resortu budownictwa.

 • * elektromonter

  * mechanik maszyn budowlanych

  * malarz

  * monter instalacji sanitarnych

 • 31 V 1967r. - spotykamy pierwsze notatki prasowe o szkole .
  W "Głosie Budowlanych" ukazał się artykuł pt. "Nadzieja puławskiego budownictwa" .

 • ** Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKS powstała 1 IX 1963r. i przez pierwsze lata mieściła się w barakach na terenie bazy PKS przy ul. Kołłątaja . Dyrektorem szkoły był mgr Józef Kozak , a nauczycielami pracownicy PKS i dochodzący nauczyciele z innych szkół : Henryk Pluta , Henryk Zagrodzki , Zenon Sikora , Bogdan Świątek , Tadeusz Przygodzki , Stanisław Rutkowski .

  * Od 1 IX 1971r. - szkoła przeprowadziła się do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Zabłockiego , liczyła wtedy 4 oddziały i 130 uczniów .

  * Od 1 IX 1973r. - dyrektorem szkoły był mgr Henryk Pluta . Długoletnimi nauczycielami w tej szkole byli : Bolesław Litwiński , mgr Danuta Jakubiak , mgr Eugeniusz Przepiórka , Roman Sulej , mgr Stanisław Adasik , mgr Tadeusz Grodzki , mgr Emilia Staszek , mgr Jan Jura , mgr Zdzisław Trynicki , mgr Wiesław Syszek , mgr Marta Chmielnicka , inż. Bogdan Saran . Przed włączeniem w skład Zespołu Szkół Budowlanych szkoła ta miała 11 oddziałów , w tym 8 szkoły zasadniczej i 3 technikum dla pracujących .

  * Szkoła PKS również wniosła istotny wkład w rozwój Puław , gdyż dzięki uczniom i absolwentom tej szkoły mógł funkcjonować i rozwijać się transport . **

 • * w zasadniczych szkołach zawodowych w zawodach :
 • * w technikach w specjalnościach :
 • * w liceum :
 • PORTAL ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W PUŁAWACH > STRONA GŁÓWNA > KONTAKT